اخبار

قرارداد اکران «ماهی سیاه کوچولو» ثبت شد

قرارداد اکران «ماهی سیاه کوچولو» ثبت شد

قرارداد اکران
«ماهی سیاه کوچولو» ثبت شد/ سخنگوی شورای صنفی نمایش: تخلفی در سینماهای نمایش دهنده
«دوران عاشقی» و «قندون جهیزیه» صورت نگرفته است
سخنگوی شورای صنفی
نمایش با اشاره به ثبت قرارداد یک فیلم در شورای صنفی امروز گفت: تخلفی از سوی سینمادارها
برای اکران فیلم «دوران عاشقی» و «قندون جهیزیه» صورت نگرفته است.
غلامرضا فرجی سخنگوی
شورای صنفی نمایش در گفت و گو با خبرنگار سینمایی فارس درباره جلسه امروز (9 شهریور)
شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه امروز فیلم سینمایی «ماهی سیاه کوچولو» در گروه سینمایی ماندانا بعد از فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)»
به ثبت رسید. وی درباره انتقاداتی که کارگردانان فیلم های «دوران عاشقی» و «قندون جهیزیه»
در روزهای اخیر داشتند و اعلام کردند سینماهای نمایش دهنده فیلم هایشان به فیلم محمد
رسول الله اختصاص یافته است گفت.: امروز آقایان رئیسیان و ملاقلی پور در جلسه شورای
صنفی نمایش شرکت داشتند به مواردی که خودشان احساس می کردند تخلفی صورت گرفته اشاره
کردند و اما باتوجه به استنادات سینمادارها که ارایه دادند مشخص شد سینمادارها براساس
قرارداد عمل کرده بودند و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. سخنگوی شورای صنفی نمایش در ادامه
گفت: تعدادی از سالن های سینما درخواست نمایش فیلم «نهنگ عنبر» در سینماهایشان داشتند
که شورای صنفی نمایش توصیه کرد در حال حاضر از فیلم‌هایی که اکران است برای نمایش در
سالن هایشان استفاده کنند.به نقل
خبرگزاری فارس