اخبار

صباغ زاده: سرمایه‌گذاری که بدون شناخت کافی وارد سینما شود پول خود را حیف و میل کرده است

صباغ زاده: سرمایه‌گذاری که بدون شناخت کافی وارد سینما شود پول خود را حیف و میل کرده است

مهدی صباغ زاده کارگردان سینما گفت: سرمایه گذاران بدون شناخت از
کارگردان و تهیه کننده در سینما ، پول خود را حیف و میل می کنند.
این کارگردان و تهیه
کننده سینما توضیح داد: متاسفانه طیسالهای گذشتهدر سینمای ایران
سرمایه گذاران بدون هیچ تحقیقی برای برخی فیلم ها هزینه صرف می کنند و
از آنجایی که این فیلم ها ساختاری ضعیف داشته و قدرتبرگشت سرمایه
اولیه را هم ندارند، سود قابل قبولیتامین نمی شود و سرمایه گذاران انگیزه
تولید فیلم از دست می دهند.
صباغ زاده همچنین گفت:
این سرمایه گذاران نه با مقوله سینما آشنایی دارند و نه سابقهتهیه کننده و
کارگردانی که با وی قصد همکاری دارند را می شناسند؛ در نهایتنتیجه این می
شود که فیلم مربوطه فاقد عناصر و ویژگیهای مطلوب فیلمسازی از کار در می آیدو
این عدم موفقیت، لطمات زیاد مالی و روحی بسیاری به سرمایه گذار وارد می کند.
این کارگردان در عین
حال به علاقمندان فعال در حوزه سینما یادآور شد: کار تهیه و تولید در سینما باید
به صورت تخصصی و با شناخت و آگاهی بالا همراه باشد. و سرمایه گذاران در
تعامل باکارگردان وتهیه کننده لداندچه چیزی می خواهند
برای سینما تولید کنند و برای فیلمشان قرار است در سینما چه اتفاقی بیافتد. باید
برای آنها سوالاتی مطرح شود کهسازندگان فیلم تا چه حد باذائقه مخاطب
آشنا هستندو آیا فیلم مورد نظرمی تواند اساسأ مخاطب را به سینما
بکشاند؟
وی افزود: برخی
فیلمسازان کشورمانبا اطمینان از اینکه فیلمشان در گیشه می فروشد، فیلم
تولید می کنند؛ حال اینکهدر اکران جوابی نمی گیرندو فیلمشان با ضرر و
زیانهمراه می شود واین باعث کنار کشیدن سرمایه گذاران از
تولیدفیل
ممی شود. این درحالیست که حمایت کننده های مالی باید در تولید فیلم به تخصص و تجربه تهیه کننده و کارگردان توجه جدی تریداشته باشند.


این کارگردان در ادامه گفت: در حالیکه بسیاری از کارگردانهای خوب سینما این روزها به دنبال جذب سرمایه هستند نباید سرمایه ها به دلیل عدم شناخت سرمایه گذار و فیلمساز انتظارات و توقعات یکدیگرحیف و میل شود.


وی خاطر نشان ساخت: فیلمسازی به هر قیمتی و تنها با تکیه بر سرمایه یک شخص که چه بسا فارغ از نفع مالی با دلسوزی وارد حوزه سینما شده است نباید صورت بگیرد؛ این رویه یک ارتباط یک طرفه است و موجب عدم ورود سرمایه گذاران به این هنر و صنعت در کشور می شود.


صباغ زاده گفت: سینماگران باید در جلسات آشنایی و مشورتی اولیه، همه حقایق و پیش بینی های واقع بینانه خود نسبت به سطح استقبال مخاطب از فیلمشان را صادقانه برایحمایت کنندگان مالی خود مطرح کنند تا سرمایه گذار با اطلاع از احتمال سود و زیان در
سینما وارد این عرصه شود.به نقل از خبرگزاری سینما پرس