اخبار

خبر مهم: افزایش قیمت بلیت سینماهای مدرن به 10 هزار تومان

خبر مهم: افزایش قیمت بلیت سینماهای مدرن به 10 هزار تومان

محمدرضا فرجی مدیرکل امور سینماها سازمان سینمایی گفت: پیشنهاد شورای صنفی نمایش مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا به غیر از سینماهای مدرن در سراسر کشور دیگر سینماها هیچ افزایش قیمتی نداشته باشند.
وی در ادامه درباره افزایش قیمت توضیح داد: سینماهای مدرن تنها در روزهای پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) با قیمت بلیت 10 هزار تومان به مخاطبان سرویس خواهند داد و در بقیه روزهای ایام هفته قیمت بلیت سینماهای مدرن 8 هزار تومان خواهد بود.
مدیرکل امور سینماها درباره قیمت بلیت سینماهای دیگر نیز گفت: نرخ بلیت قیمت سینماهای ممتاز، درجه یک و دو هیچ تغییری نسبت به سال 94 نخواهد داشت. سه شنبه ها نیز همچنان بلیت سینماها نیم بهاء خواهد بود.
بنابراین گزارش قیمت بلیت با احتساب ارزش افزوده از سوی سازمان سینمایی این گونه اعلام شد.
قیمت بلیت سینماهای ممتاز روزهای پنج‌شنبه و جمعه 7 هزار تومان و شنبه تا چهارشنبه 6 هزار تومان
قیمت بلیت سینماهای درجه یک روزهای پنج‌شنبه و جمعه 6 هزار تومان و شنبه تا چهارشنبه 5 هزار تومان
قیمت بلیت سینماهای درجه 2 در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 5 هزار تومان، شنبه تا چهارشنبه 4 هزار تومان
قیمت بلیت در روز سه شنبه مدرن 5 هزار تومان، ممتاز 4 هزار تومان درجه یک 3 هزار تومان، درجه دو 2 هزار تومان خواهد بود.
بنا به این گزارش در سطح شهر تهران سینمای درجه 2 وجود ندارد
به نقل از خبرگزاری فارس