اخبار

سال نو مبارک

سال نو مبارک

فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم


بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد . . .

لبهایتان خندان و دلهایتان شاد شاد

در پناه حق