اخبار

جایزه جشنواره بخارست براى "اژدها وارد مى شود!"

جایزه جشنواره بخارست براى "اژدها وارد مى شود!"

در بیانیه هیات داوران آمده است:


جایزه ویژه منتقدین به اژدها وارد مى شود! ساخته مانى حقیقى تعلق مى گیرد، براى معرفى سویه ى جدیدى از سینماى ایران و تركیب نبوغ آمیز ژانرهاى مختلف، اعم از فیلم نوار، مستند، و سینماى تخیلى. اژدها وارد مى شود! تماشاگر را در دامى از رنگ و نور اسیر مى كند و مختصات سینماى هنرى را با چندین خط داستانى وهم آلود ادغام مى كند.
فیلم "اژدها وارد مى شود" به كارگردانى مانى حقیقى نماینده سینماى ایران در جشنواره برلین بود و در جشنواره فیلم فجر نیز با استقبال خوبى رو به رو شد.
بازیگران: امیر جدیدى، همایون غنى زاده، احسان گودرزى، كیانا تجمل، نادر فلاح، على باقرى