اخبار

آغاز اکران دوم نوروز ?? از نیمه اردیبهشت؛ موج دوم برنامه سینما های کشور

آغاز اکران دوم نوروز ?? از نیمه اردیبهشت؛ موج دوم برنامه سینما های کشور

در حالیکه بسیاری از فیلم ها تمایل دارند به عنوان اکران دوم نوروز ?? به نمایش دربیایند؛ درنهایت فیلم هایی که قراردا هایشان را ثبت کرده اند و به احتمال بیش از ?? درصد اکران می شوند؛ مشخص شده اند.به گزارش فرهنگ و هنر؛ نمایش فیلم‌های اکران دوم نوروز ?? از ?? اردیبهشت آغاز می‌شود.

فیلم‌های سینمایی رسوایی ? به کارگردانی مسعود ده‌نمکی، اژد‌ها وارد می‌شود به کارگردانی مانی حقیقی، خنده‌های آتوسا به کارگردانی علیرضا فرید، یک دزدی عاشقانه به کارگردانی امیرشهاب رضویان و ایستاده در غبار به کارگردانی محمدحسین مهدویان قرار است در اکران دوم نوروز ?? روی پرده بروند.

از میان این فیلم‌ها تاکنون اکران فیلم خنده‌های آتوسا به کارگردانی علیرضا فرید در گروه اریکه ایرانیان و فیلم سینمایی اژد‌ها وارد می‌شود به کارگردانی مانی حقیقی در گروه سینمایی زندگی قطعی است. نمایش فیلم سینمایی ایستاده در غبار ساخته محمدحسین مهدویان در گروه سینمای آزاد و همچنین گروه سینمایی هنر و تجربه مسجل شده است.