اخبار

تیتر این روزهای روزنامه های سینمایی

تیتر این روزهای روزنامه های سینمایی

مانی با خالکوبی اژدها
یک روز اکران ، حدود سی میلیون تومان فروش . این اتفاق البته در
سینمای ایران چندان عجیب و غریب نیست . اما اهمیت آن وقتی آشکار می شود که بدانیم
چنین فروشی نصیب ضد جریان ترین فیلم چند سال اخیر سینمای ایران شده است . آن هم به
کارگردانی مانی حقیقی . "اژدها وارد می شود" با آن اتمسفر عجیب و غریب و
آن رویکرد عصیان گرانه که حال . هوایی شبیه رمان های سبک رئالیسم جادیی دارد به
چنین فروشی دست یافته است ، آن هم در نخستین روز اکران حالا مانی حقیقی با فروش
حدود هشت میلیلاردی کمدی "50 کیلو آلبالو"
و پشت بندش این افتتاحیه با شکوه برای "اژدها وارد می شود" را پیشاپیش
می توان به عنوان پدیده بهار سینمای ایران معذفی کرد . حالا می شود گفت که
تماشاگران سینمای ایران ، غیر قابل پیش بینی ترین تماشاگران سینمای ایران ، غیر
قابل پیش بینی ترین تماشاگران دنیا هستند . شاید بشود بخشی از موفقیت
"اژدها..." را ناشی از جو مثبت ایجاد شده در اکران "50کیلو
البالو" دانست ، اما فراموش نباید کرد که در عصر تبلیغات و اطلاعات به سر می
بریم و اندک اند کسانی که بدون اطلاع از حال و هوای فیلم به تماشای آن نشسته باشند
. اگر فروش "اژدها..." در روزهای آینده نیز همین روند را حفظ کند ، آن
وقت است که مطبوعات باید به یک بازنگری عمیق در ایده ها و شناخت خود از جامعه روی
بیاورند تا کشف کنند چگونه فیلمی که نه سوپر استار دارد ، نه داستانش سر راست است
و نه فرم آشنا و تجربه شده ای را پیش روی مخاطب قرار می دهد ، تا این حد توانسته
برای مخاطب جذاب باشد . این مخاطب چه شاخصه ای دارد که "من سالواردور
نیستم" را به فروشی نجومی می رساند و "اژدها وارد می شود" را هم تا
این حد می پسندد ؟ آیا گروهی مخاطبان خاموش و هوادار تخطی از جریان غالب وارد
کارزار شده اند و چنین فروشی را رقم زده اند ؟ تا رسیدن به پاسخ این پرسش ها مانی
حقیقی را به عنوان چالش برانگیزترین شخصیت سینمایی این روزها بپذیریم . مخالفتی که
نیست ؟