اخبار

پیوستن سینمای هنروتجربه شهر بابل به جمع سینماهای فروش آنلاین

پیوستن سینمای هنروتجربه شهر بابل به جمع سینماهای فروش آنلاین

سینمای هنروتجربه شهر بابل که ?? تیرماه با حضور هنرمندان و مسئولان این استان افتتاح شده بود از امروز 12 مرداد به جمع سینماهای آنلاین  پیوست.
سینمای هنروتجربه شهر بابل فروش آنلاین خود را از 12 مرداد با فیلم‌های هنروتجربه،«دختر»،«ایستاده درغبار» و همچنین فیلم «لانتوری» آغاز کرده است.


به نقل از سینما تیکت